แผนการสอน

         แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูทุกคนเพื่อเป็นการประหยัดเวลาลดภาระของครูปัจจุบันมีสำนักพิมพ์ หน่วยงานหรือแม้กระทั่งครูอาจารย์ด้วยกันก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อนๆ หลายคนได้บอกให้ครูสุธีร์ ได้รวบรวมแหล่งดาวน์โหลดแผนการสอนให้เข้าไปดาวน์โหลดได้ง่ายเพราะไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปค้นหาจาก อากู๋(Google)
ครูสุธีร์ ลองไปรวบรวมมาให้มาพอสมควรถ้ามีเวลาจะหามาเพิ่มเติมอีกนะครับ ลองคลิกตามลิงค์นี้นะครับ

แผนการสอนของ วพ.มีตั้งแต่อนุบาลไปจนถึง ม.6

แผนการสอนของทรูปลูกปัญญา

ศูนย์สื่อต้นแบบ

แผนการสอนฟิสิกส์ (อาจจะต้องสมัครสมาชิก)

แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของบล๊อกครูไพรวัลย์ ดวงตา

แผนการสอนคณิตศาสตร์ พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.1

แผนการสอนคณิตศาสตร์ พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.2

แผนการสอนคณิตศาสตร์ พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.3

แผนการสอนคณิตศาสตร์ พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4

แผนการสอนคณิตศาสตร์ พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

แผนการสอนคณิตศาสตร์ พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

บ้านพักครูดอดคอม

บร์อดครูบุญส่ง(ต้องสมัครสมาชิก)

ตัวอย่างแผนการสอนPhysics Cyber Lab

Pixnice(อาจจะต้องสมัครสมาชิก)

อจท.(ต้องสมัครสมาชิก)

ข้อมูลครูไทย

ฟรีดาวน์โหลดแผนการสอน