วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

เตรียมสอบ o-net พ.ศ.2555


     อีกไม่กี่วันก็จะมีการสอบ O – NET (Ordinary National Educational Test)
O – NET คือ แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับในช่วงชั้นที่ 4 จัดสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
 1. ภาษาไทย
 2. คณิตศาสตร์ 
 3. วิทยาศาสตร์
 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 5. ภาษาค่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 6. สุขศึกษาและพลศึกษา
 7. ศิลปศึกษา
 8. การอาชีพและเทคโนโลยี

    สำหรับปีนี้ระดับชั้น ม.6 จะมีการสอบในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555 และประกาศผลสอบวันที่ 10 เมษายน 2555 ส่วน ป.6 เลื่อนไปวันที่ 27 และ ม.3 เลื่อนไปวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555
    ดาวน์โหลดตารางสอบทุกระดับชั้นได้ที่นี่นะครับ

    สำหรับการเตรียมตัวสอบนั้น ผู้สอบจะต้องศึกษารูปแบบการสอบ ตารางสอบ รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์ในการสอบให้พร้อม

จำนวนข้อสอบ รูปแบบ

   (1) จำนวนข้อสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554
   (2) จำนวนข้อสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554
   (3) จำนวนข้อสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจะปีการศึกษา 2554
   (4) รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ O-NET
   (5) กระดาษคำตอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) ประจำปีการศึกษา 2554
   (6) กระดาษคำตอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ประจำปีการศึกษา 2554
   (7) กระดาษคำตอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2554

เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ

   (1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
   (2) บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ
   (3) บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย (บัตรยังไม่หมดอายุ)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
  (1) ดินสอดำ 2B
  (2) ยางลบ
  (3) ปากกา

*หมายเหตุ  จากการที่ผู้เขียนเคยเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบปัญหาที่พบบ่อยมาก ก็จะเป็น
  (1)  ผู้เข้าสอบมาสนามสอบผิด  ทำให้เสียเวลามากในการเดินทางบางครั้งไปไม่ทันสอบ
  (2)  ผู้เข้าสอบไม่นำเอกสารมาในวันสอบ ตรงนี้มีปัญหามาก ปัจจุบันจะเคร่งมากสำหรับการนำเอกสาร
         มาในวันสอบ ฉนั้นขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมเอกสารมาให้พร้อม
  (3)  กรณีไม่นำอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบนั้นไม่ค่อยมีปัญหามากนักเพราะสถานที่สอบมักจะนำ
        มาบริการ (ขายนั้นแหละ) แต่ทางที่ดีควรนำมาให้พร้อมจะดีที่สุด 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ สทศ.

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ18 กุมภาพันธ์ 2555 21:57

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ26 กุมภาพันธ์ 2555 14:47

  ขอบคุณมั๊กมากๆ นะคคร้ีาาา

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ24 มีนาคม 2555 20:11

  ขอบคุณมากเลยน่ะค่ะ

  ตอบลบ