วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ผู้พิพากษาสมทบ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ทางโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ได้รับเกียรติจาก          นายสุพจน์ อินทิวร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวและคณะ มามอบเกียรติบัตร ตอบปัญหากฎหมาย ตามโครงการ เผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว ร่วมกับ คณะกรรมการคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว
ภาค 6  

                ตอนที่โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการใหม่ๆ ผมในฐานะผู้ประสานงานต้องเข้าไปค้นหาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวกับ ศาลเยาวชนและครอบครัว มาให้นักเรียนได้ศึกษา เพราะทาง
คณะกรรมการคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 6  ท่านส่งเฉพาะข้อสอบมา เพราะจุดประสงค์ต้องการให้ผู้เข้าสอบได้ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้ยังแหล่งต่างๆ รวมถึงไปถามผู้รู้กฎหมายทั้งหลาย มีอยู่หลายเรื่องที่นักเรียนเข้ามาถาม เช่นผู้พิพากษาสมทบ หมายถึงใคร ผมเองก็งง เออลืมนึกไป คณะของท่านก็มาโรงเรียนเราเกือบทุกปี แต่เราไม่ได้ศึกษาสักทีว่าผู้พิพากษาสมทบ หมายถึงใคร มีความเป็นมาอย่างไร จะให้รวดเร็วทันใจก็ต้องอาศัยพี่เกิล(google) ที่โดนใจและเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือมากผมก็มาที่นี่เลยครับปรมาจารย์ด้านกฎหมาย นายมีชัย ฤชุพันธุ์  ที่เว็บไซต์ของท่าน ตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ ซึ่งมีคนโพสต์มาถามท่านเรื่องนี้
 ผู้พิพากษาสมทบคือใคร
          ผู้พิพากษาสมทบคือใคร มีอำนาจหน้าที่เพียงใด คนแถวบ้านเพิ่งเรียนจบ กศน. แล้วต่อปริญญาตรีภาคค่ำ ไม่นานก็ได้เป็นผู้พิพากษาสมทบแล้ว จึงสงสัยว่าเป็นตำแหน่งลวงโลกหรือไม่              
 คำตอบ  
         ผู้พิพากษาสมทบคือบุคคลธรรมดาที่อยู่ในแวดวงของกิจการของศาลที่จะเข้าไปนั่งทำงาน  ถ้าเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว คนที่จะมาเป็นผู้พิพากษาสมทบก็ต้องเป็นคนที่มีครอบครัวมีบุตรแล้ว หรือถ้าศาลแรงงาน ก็ต้องเป็นคนที่เป็นลูกจ้างหรือเป็นนายจ้าง  จะมีปริญญาหรือไม่มีก็ได้ แต่ต้องมีประสบการณ์ทางด้านนั้น ๆ  เพราะเป็นคนที่จะคอยนั่งฟังการพิจารณาของผู้พิพากษาอาชีพ เพราะจะได้ใช้ประสบการณ์ของตนบอกให้ผู้พิพากษาทราบ   ผู้พิพากษาสมทบไม่มีเงินเดือน ไม่ได้เป็นข้าราชการ แต่อาจมีเบี้ยเลี้ยงหรือค่าตอบแทนเล็ก ๆ น้อย ๆ
         เพื่อให้ข้อมูลมันแน่นขึ้นก็ไปที่ค้นที่ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ได้ดังนี้ครับ
ผู้พิพากษาสมทบ  
ความหมาย
(กฎ) น. บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายจัดตั้งศาลชำนัญพิเศษ ให้เป็นองค์คณะร่วมกับผู้พิพากษาซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการ มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดี เช่น ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน.

แล้วศาลชำนัญพิเศษ คือศาลประเภทไหน  ศาลชำนัญพิเศษเป็นศาลชั้นต้น ศาลนี้เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับพื้นที่ แต่จะดูตามประเภทของคดี ดังนั้นคดีที่อยู่ศาลพวกนี้จะมีอำนาจเฉพาะซึ่งศาลชำนัญพิเศษมีด้วยกัน 5 ศาล คือ
                1. ศาลเยาวชนและครอบครัว
                2. ศาลล้มละลาย
                3. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
                4. ศาลภาษีอากร
                5. ศาลแรงงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น